Hungest Hotel Forras Segedin-Aquapolis

SEGEDIN se nalazi na jugu Mađarske u blizini granice sa Srbijom. Smešten je na samom ušću reke Moriš u Tisu i predstavlja regionalni centar jugoistočnog dela zemlje i glavni grad županije Čongrad. Zbog velikog broja sunčanih sati godišnje, Segedin često nazivaju i "grad Sunca". Ovaj uređeni evropski grad ima mnoštvo turističkih atrakcija, a takođe je jedan od najpoznatijih univerzitetskih gradova u ovom delu Evrope. Segedin je od Beograda udaljen 216 km.

Detalji

Wellness & spa
Mađarska