Atina

Glavni I najveći grad Grčke. Grad je dobio ime po boginji zaštitnici Atini. Starogrčka Atina je bila filozofski centar, a danas je kosmopolitski i moderni grad. Atina se vodi kao jedan od najstarijih svetskih gradova, čija se istorija beleži preko 3400 godina. Atina se često naziva kolevkom zapadne civilizacije zbog svojih kulturnih doprinosa tokom 5. i 4. veka pre nove ere. Grad je kolevka demokratije, centar ekonomskog, finansijskog, industrijskog, političkog i kulturnog života u Grčkoj. Antička Grčka je bila centar učenja, umetnosti i filozofije, domovina Platonove Akademije, i Aristotelovog Liceja. Atina je rodno mesto Sokrata, Perikla, Sofokla i drugih poznatih filozofa, pisaca i političara. Savremeni Grčki život pruža priliku da se doživi pravi grčki mentalitet.

Detalji

Klima

Suptropsko-mediteranska klima. Leta su vrlo topla, sa temperaturom od oko 35 stepeni Celzijusa, dok su zime vrlo blage sa prosečnom temperaturom od oko 10 stepeni Celzijusa.

Valuta
Zvanična valuta je Euro.
Evropske metropole
Grčka